Värdera din fastighet med Hektar & Tunnland

En fastighetsvärdering är ett uppdrag som görs med fingertoppkänsla och bedöms med hänsyn till fastighetens egenskaper och bör genomföras av en mäklare med lokalkännedom och erfarenhet från området där fastigheten är belägen.

En värdering skall spegla marknadsvärdet, ett sannolikt försäljningspris på en öppen marknad vid en given tidpunkt.

Anledningar till att man låter genomföra en värdering kan vara någon eller flera av följande anledningar:

  • Ny diskussion med banken, lånevillkor.
  • I samband med generationsskifte.
  • I samband med förvärv av ytterligare fastighet.
  • Skilsmässa eller vid dödsfall.
  • Inför byggnation på fastigheten.

Oavsett anledning kan ni vända er till oss, vi samarbetar med de flesta bankerna när det gäller finansiering av jord & skogsfastigheter.

Kontakta oss för en värdering